Saturday, 7 May 2011

Dårlig moral på Samlersind

For musikinteresserede lad mig venligst henlede opmærksomheden på Henriks fine (men kedelige) indlæg på Samlersind-bloggen i dag. Pas dog på med at drikke kaffe under gennemlæsning, den kan nemt gå i den hale gals.

No comments:

Post a Comment