Sunday, 23 January 2011

Den Etisk Korrekte Maade at optage Film fra Fjernsynsapparater paa

Her følger nu første del af en længere artikelserie af prof. Herbert Schwaldöfer. Vi har valgt at bringe artiklerne i deres originaloversættelse fra 1961. Artikelserien blev første gang bragt i "Het Suid-afrikaansche Plaat-Filmse Tidning" (Kapstaden/Johannesborg-udgaven).

Alle raske Drenge og Piger har sikkert paa et eller andet Tidspunkt været nødt til at spørge deres Fader eller Moder, om de vilde optage en Spillefilm for dem fra Fjernsynetmodtageren, fordi de ikke selv kunde, da de maaske skulde til Spejder eller Dans eller noget andet lige saa spændende. Naar man saa endelig er færdig, saa kan man jo næsten ikke vente med at komme hjem, vel? Saa op paa Ciklen og hei hvor det gaar! Man spurter, alt hvad Remme og Tøj kan holde, over Kantstene og Fortove, saa selv den tykke Betjent ikke kan følge med. Foran Fjernsynsapparatet venter man saa spændt, medens ens Moder bringer Kakao og Smaakager. Slem er skuffelsen saa, naar man opdager, at ens Moder - eller Fader for den Sags Skyld - først har tændt Videospolebaandoptageren et halvt Minut efter, at Filmen var begyndt. Og maaske drejede det sig endda om den lange, uklippede, Bredformatsudgave af "Tarzan og den sorte Negerbande"! Saa er man helt nede i Kulkælderen, og selv ikke da man Dagen efter faar det helt nye Nummer af "Fart og Tempo", kan man glemme, at ens nye Film er helt ødelagt. Saa synes man bare, at det var rigtig tarveligt af Mor ikke at være parat, naar Filmen skulde begynde. Hun stod vel bare som sædvanelig og sladrede med Nabokonen om, hvem Egendommens unge Pigebarn nu havde været i Lag med. Ihh altsaa, saa er det hele bare noget møg!

At optage sine Yndlingsfjernsynsprogrammer uden der kommer for meget ej heller for lidt med er svært, og det maa pointeres, at hvad enten man er ung eller voksen, så er det af afgørende Vigtighed, at De øver Dem om og om igen. Kun saaledes opnaas perfekte Optagelser til det private Fjernsynsarkiv.

I næste nummer:
Undervis Deres Stuepige Kunsten at programmere otte Dage frem.

No comments:

Post a Comment